Làng Văn Lạc Bình Đông tự tổ chức cuộc diễu hành vui mừng chào đón Quốc khánh Song Thập

1077

Hoạt động diễu hành chào mừng Quốc khánh Song Thập của Trung Hoa Dân Quốc không những diễn ra một cách tưng bừng tại quảng trường Phủ tổng thống, ngoài ra, tại làng Văn Lạc thuộc thị xã Lai Nghĩa huyện Bình Đông cũng tự tổ chức hoạt động diễu hành, trong đó có cả đội đánh trống mini mở đường đi trước, hơn 100 cư dân cả làng không phân biệt già trẻ cùng tập họp tham gia đội ngũ diễu hành, tay cầm lá quốc kỳ phất phới tung bay chào mừng ngày quốc khánh.

Ông trưởng làng Văn Lạc Lục Chỉ Thành cho biết, tổ chức hoạt động diễu hành này một mặt để hoài niệm, và cũng gợi lên lòng yêu nước của mọi người.

Ngoài ra, Trưởng làng Lục Chỉ Thành cũng mong muốn thông qua hoạt động này để động viên người già trong làng có thể bước ra ngoài vận động chân tay, một mặt xúc tiến tình cảm hàng xóm, mặc dù không có xe hoa hay biểu diễn, nhưng mọi người đồng tâm hiệp sức, tạo nên môđt buổi diễu hành nhộn nhịp mang ý nghĩa đặc biệt và đáng nhớ.

 

                                                   Minh Hà