เอ็มเอซีไต้หวัน ย้ำสร้างความสำคัญให้แก่ยุทธศาสตร์ของไต้หวัน เป็นสาระใหม่ในสุนทรพจน์ผู้นำไต้หวัน

912
เอ็มเอซีไต้หวัน ย้ำสร้างความสำคัญให้แก่ยุทธศาสตร์ของไต้หวัน เป็นสาระใหม่ในสุนทรพจน์ผู้นำไต้หวัน

ปธน. ไช่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานวันชาติปีนี้ย้ำว่า ต้องสร้างให้ไต้หวันกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจมีอะไรมาทดแทนได้ในทางยุทธศาสตร์ จึงจะสามารถต่อกรกับจีนคอมมิวนิสต์ได้ และเป็นหลักประกันแห่งความอยู่รอดของไต้หวัน นั้น คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ หรือ เอ็มเอซี ของไต้หวัน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นี่เป็นสาระใหม่ที่เกิดขึ้น ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เป็นศูนย์กลางที่ดีสุดสำหรับการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น

เอ็มเอซี ไต้หวัน ได้ออกแถลงข่าวในเช้าวันนี้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สุนทรพจน์วันชาติ ของ ปธน. ไช่ฯ ย้ำจุดยืนพื้นฐานในนโยบายช่องแคบไต้หวันของรัฐบาล และย้ำว่า จะต้องสร้างไต้หวันให้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจหาอะไรมาทดแทนได้

นอกจากนี้ เอ็มเอซี ไต้หวัน ยังย้ำว่า เพื่อปกป้องรูปแบบการดำรงชีวิตในระบบเสรีภาพประชาธิปไตยของชาวไต้หวันจำนวน 23 ล้านคน ปกป้องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ธำรงรักษาเสถียรภาพและสันติภาพบนช่องแคบไต้หวัน เป็นความเข้าใจร่วมกันที่ดีที่สุดของชาวไต้หวันทั้งมวล นักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีความรับผิดชอบ ควรต้องยืนหยัดในสิ่งเหล่านี้อย่างถึงที่สุด