ผู้นำไต้หวันย้ำในงานวันชาติว่า ความสุดขั้วระหว่างช่องแคบไต้หวันมีแต่จะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายยิ่งขึ้น

747
ผู้นำไต้หวันย้ำในงานวันชาติว่า ความสุดขั้วระหว่างช่องแคบไต้หวันมีแต่จะทำให้ทุกอย่างเลวร้ายยิ่งขึ้น

        วันนี้ ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ตรงกับวันชาติของไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ครบรอบ 107 ไต้หวันได้จัดพิธีเฉลิมฉลอง ณ ลานหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ในกรุงไทเป เช่นเดียวกับทุกปี โดยในปีนี้ ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันได้กล่าวสุนทรพจน์ระบุว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ใหม่ของโลกกำลังเป็นบททดสอบสำหรับทุกประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้พิจารณาหามาตรการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาว่า จะหายุทธศาสตร์และทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ประเทศชาติของเราอย่างไร

ปธน. ไช่ฯ ระบุว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จีนได้อาศัยการคุกคามไต้หวันทั้งทางด้านจิตวิทยา ด้านการทหาร ตลอดจนกดดันไต้หวันทางการทูต ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันเท่านั้น หากยังท้าทายอย่างรุนแรงต่อสันติภาพและเสถียรภาพบนช่องแคบไต้หวัน ภายใต้การเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ มีกลุ่มบุคคลบางส่วนต้องการให้รัฐบาลใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวมาต่อกรกับจีน แต่ก็มีบางส่วนที่แนะนำว่าควรยอมถอยและประนีประนอมด้วย ผู้นำไต้หวันเห็นว่า สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างกระทันหันเช่นนี่มากขึ้นเท่าไร ไต้หวันก็ยิ่งจะต้องพยายามรักษาเสถียรภาพ โดยอาศัยความสุขุมรอบคอบมาขจัดแรงกดดันเหล่านี้ แสวงหาพื้นฐานสำคัญในการดำรงอยู่ต่อไปด้วยความรอบคอบ ปธน. ไช่ฯ ย้ำอีกว่า จะต้องปกป้องรูปแบบชีวิตที่เต็มไปด้วยเสรีภาพและประชาธิปไตยของชาวไต้หวัน การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสาธารณรัฐจีน และสันติภาพตลอดจนเสถียรภาพบนช่องแคบไต้หวัน อย่างถึงที่สุด เพราะนี่คือความรับรู้ร่วมกันสูงสุดของชาวไต้หวันทั้งมวล

ผู้นำไต้หวันย้ำว่า “ในฐานะ ปธน. ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นกับทุกท่านว่า เราจะไม่บุ่มบ่ามสร้างความตึงเครียดให้สูงยิ่งขึ้น และก็จะไม่ยอมสยบอ่อนข้อใดๆ  ข้าพเจ้าจะไม่ก้าวสู่การเผชิญหน้า ปะทะด้วยความรุนแรง เพียงเพราะความแค้นเคืองชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น จนส่งผลให้ช่องแคบไต้หวันตกอยู่ในภาวะวิกฤต และข้าพเจ้าก็จะไม่หันหลังให้แก่ประชามติของชาวไต้หวัน จนยอมเสียสละอธิปไตยของไต้หวัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป เราจะไม่ประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอย่างแน่นอน จนก้าวสู่การปะทะกันด้วยความรุนแรง หรือยอมสยบให้กับแรงกดดันใดๆ ซึ่งมีแต่จะเป็นการซ้ำเติมให้ทุกอย่างเลวร้ายลงยิ่งขึ้น”

ปธน. ไช่ฯ ย้ำอีกว่า หนทางในการรับมือของเราก็คือ “มั่นคง พลิกแพลง และก้าวหน้า” แม้หนทางนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ ณ ขณะนี้ เป็นหนทางที่ไต้หวันต้องก้าวไปอย่างมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่จะสามารถรับมืออย่างได้ผลก็คือ ต้องเสริมสร้างพลังแห่งชาติให้เข้มแข็ง ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันก็คือ การเสริมความเข้มแข็งให้แก่ความปลอดภัยแห่งชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เสริมเครือข่ายความมั่นคงทางสังคม และสร้าง “ความแข็งแกร่งให้แก่ไต้หวัน” อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ให้ไต้หวันมีพลังอันเข้มแข็ง ยกระดับความสำคัญของไต้หวันในประชาคมโลกที่ไม่อาจมีอะไรมาทดแทนได้