ก.ต่างประเทศไต้หวันย้ำ นครรัฐวาติกันคือพันธมิตรที่เข้มแข็ง

321

            งานเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ใกล้เข้ามาทุกที เอกอัครราชทูตไต้หวันประจำนครรัฐวาติกัน ได้นำคำอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (Pope Francis) เนื่องในโอกาสวันชาติไต้หวัน มาถ่ายทอดให้กับประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน (蔡英文) รับทราบ โดยกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ส่งสาสน์แสดงความยินดีมายังประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน และประชาชนไต้หวันทุกคน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองครบ 107 ปี การสถาปนาไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ขอให้ประชาชนไต้หวันทุกคนยึดมั่นในการรักษาสันติภาพต่อไป แลให้ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของความยุติธรรมและความสามัคคี

           กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ไต้หวันและนครรัฐวาติกันมีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานและใกล้ชิด หลายปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางไปมาเยี่ยมเยือนเพื่อกระชับความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนถือได้ว่าเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งของไต้หวัน

 

ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์

รายงานโดย มนภรณ์ ไชยวุฒิ ทีมข่าวอาร์ทีไอ